Musik är till för alla! Vi berörs alla av musik, varje dag i många olika sammanhang; från radio till tv, film och sportens hejarklacksramsor.

Våga släppa taget

Alla kan sjunga! Alla kan lära sig att sjunga! Varje röst är unik, har en unik klang och ett unikt uttryckssätt. Det är väldigt många vuxna idag som tror att de inte kan sjunga. Möjligen har de haft någon dålig erfarenhet eller upplevelse som barn, vilket lett till den negativa självbilden vad gäller rösten. Att kunna sjunga rent och snyggt handlar till stor del om vana, träning och muskelminne.

Finns det begåvning? Självklart tror jag det. Jag tror att alla människor har olika gåvor och  begåvningar. Nog finns det människor som är mer musikaliska än andra, precis som elitidrottsmännen är mer begåvade än många andra idrottare. Till stor del handlar det ändå om träning.

Övning ger färdighet.