Rider
        Music Productions
 
Välkomna! Prismakörerna är en del av
Knivsta Kulturskola!

Anmälan görs här.

Tre körer: Mini-Prisma, Prisma, Prisma Teens

  Julavslutningar i Knivsta 2019:
7 decmember - Kulturskolans Julshow på Centrum för Idrott och Kultur
13 december - Luciakonsert på Centrum för Idrott och Kultur
För en enklare provsjungningning till Prisma Teens, kontakt mig här.
Ingen provsjungning till Mini-Prisma eller Prisma.
Varmt välkomna!

 
Detta är
       Charlotte

Välkommen till Rider Music Productions. Företaget erbjuder: