Rider
        Music Productions
 
Missa inte musikalen Oliver!
Välkomna!
Snart startar körerna för hösten!
4 september - Start Prisma Teens
6 september - Start Prisma
13 september - Start Mini-Prisma


 
För provsjungningning till Prisma Teens, kontakt mig här.
Ingen provsjungning till Mini-Prisma eller Prisma.
Varmt välkomna!

 
Detta är
       Charlotte

Välkommen till Rider Music Productions. Företaget erbjuder: